Spa Mazury - regulamin

Regulamin SPA w Zalesie Mazury Active Spa

 1. SPA jest strefą ciszy i relaksu.
 2. SPA czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach: 14.00-21.00; piątek: 14-21.00, od soboty do niedzieli w godzinach: 10.00-22.00.
 3. Dzieci poniżej 11 lat mogą przebywać na terenie SPA wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej, w wyznaczonych porach dnia.
 4. Dzieci poniżej 11 lat nie korzystają z pokoju plaża, saun i łaźni.
 5. Na terenie SPA obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia opakowań szklanych, żucia gumy.
 6. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach na terenie SPA.
 7. Należy przebrać się w szatni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach.
 8. W czasie korzystania ze SPA możliwe jest nabywanie napojów dostępnych na terenie SPA, podawanych wyłącznie w bezpiecznych naczyniach z tworzywa.
 9. Na terenie SPA należy zachować szczególną ostrożność: nie biegać, nie wskakiwać do wanien jacuzzi.
 10. Na terenie SPA prosimy nie używać własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych ani telefonów komórkowych.
 11. Do SPA nie będą wpuszczane osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzającyc
  • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
  • których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA
  • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu SPA będą usuwane z obiektu ez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
 13. Na terenie SPA obowiązuje cisza. Pracownicy SPA mają prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych gości.
 14. Obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (typu klapki) po przybyciu do Recepcji SPA. Jeśli Gość nie ma własnego obuwia zastępczego zalecamy jego zakup w recepcji SPA.
 15. Zalecamy skorzystanie z toalety przed korzystaniem ze SPA.
 16. Przed wejściem do SPA należy starannie umyć całe ciało pod natryskami.
 17. W wannach jacuzzi mogą przebywać dzieci wyposażone w „pływaki” tylko pod opieką dorosłych opiekunów.
 18. Do saun należy wchodzić w ręcznikach bez kostiumów kąpielowych/slipek.
 19. Do łaźni należy wchodzić w kostiumach kąpielowych/slipkach bez ręczników.
 20. Szlafroki użyczane są tylko dla Gości korzystających z zabiegów.
 21. Prosimy zgłaszać personelowi SPA wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na eksploatację centrum rekreacyjnego Spa.
 22. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych Gości należy zastosować się do powyższych reguł.
 23. Prosimy o przybycie do SPA na 5 min. przed planowanym zabiegiem. W przypadku spóźnienia na zabieg, czas spóźnienia zostaje odliczany od łącznego czasu zabiegu.
 24. Prosimy o informację co do zmiany godziny zabiegu lub odwołanie rezerwacji przed planowanym terminem.
 25. Płatność za zabiegi pobierana jest z góry.
Sprawdź termin

OFERTY SPECJALNE: